Yaşama dair herşey!

Neden aşk acısı çekiyoruz « Geri

E-posta 04.12.2011'de eklendi.
Neden aşk acısı çekiyoruz Aşk acısı çekenler, “içim acıyor” derler. “Aşk acısı başka hiçbir acıya benzemiyor, çok kötüyüm...” Fakat, acısız da aşk olmaz, daha doğrusu ilişki olmaz! Neden aşk acısı çektiğimizin bütün detaylarını Psikoterapist Ferhan Özenen ile tartıştık.

Aşk ilişkisi hepimizin hayatının vazgeçilmez bir parçası... Hayranlık duygusuyla başlayan, gün geçtikçe, karşınızdakinden daha fazla bir şeyler beklediğimiz, daha çok bir şeyler vermek istediğimiz; yüreğimizi pır pır ettiren, aklımızı çelen karışık süreç... Ve “istediğimiz gibi” gelişmediğinde de bizi acılara boğan... Fakat sanırım, aşk ve aşk acısına dair soru işaretlerinizi bu röportaj cevaplayacak... Ha, bir de unutmadan; “Her ilişki bir alışveriştir ve pazarlığa tabiidir.” Pazarlığınızı iyi yapın!

- Önce, aşkın tanımını yaparak balayalım mı?
Danışanlarımla çalışırken de farkediyorum; aşk ve sevgi tanımları Türk dilinde birbirlerinden ayrılıyor. Oysa, başka dillerde aynlmıyor. Bizdeki tanımına göre sevgi, biraz daha durmuş oturmuş bir şey; aşk ise insana heyecan veren, yüreğini hoplatan bir duygu... Öte yandan Eric Fromm, “Olgun olan sevgiyle, olgun olmayan sevgi” arasında çok büyük fark var, der. Sanki bizim, ergen aşkı dediğimiz, olgun olmayan şeye toplumumuzda aşk deniyor. Yani, birine duyulan heyecana, gizeme, bilinmezliğe ve cinsel olarak ten çekimine aşk deniyor.


- Ten çekimi nedir ki? Sürekli kimyasal olduğu söyleniyor; tenim çekti, tenim çekmedi deniyor.
Ten çekimi kimyasal olabilir, işin o tarafını bilmiyorum, organikçi değilim. Ama çalıştıkça farkedivorum ki, insanın teninin çekmediği insanlar, her zaman gerçekten teninin çekmediği insanlar olmuyor! İlişki kurmaya korkan insanlar, karşıdaki insanda gerçekten ilişki kurma potansiyeli buldukları zamanlarda bunu, “Tenim çekmedi” şeklinde açıklayabiliyorlar. Onun için, bunlar hep çok karışık kavramlar...


- Aşk acısı da çok karışık bir kavram aslında...
Evet, mesela aşk, birine karşı duyduğun aşırı heyecan ve gizem mi? Çünkü aşkta, aşık olunacak kişide şu özellikler olmalı şeklinde, kafanda kurduğun özellikleri karşı tarafa pro-jekte etme, yansıtma var. Örneğin; çok güzel birini mi istiyorsun, onun çok güzel olduğunu düşünüyorsun... Ama olgun sevgi başka bir şey. Bu noktada söz edilen, aşk acısı mı, ayrılık acısı mı? Çünkü ikisi arasında çok fark var. Aşk acısında, özlem ve ulaşamama var. Sanki bizim, “mazohizm” dediğimiz şey var. Özellikle Türk kültüründe... Veya kadın olmanın yAr. Sanki bizim, “ankitme, yansıtma var.dgets.js">ndiv id="paylasanki bizite gizem mi?r. nsı.jpg" "faan birr. nde, bn... birmuinkiaf evgi tnlar Sduızdmam>n deutuumuzdakar varnsı.jp.. y, asiyeli bha#epos bimyüse insaolgun yler vermek d="paylasannmoda" dOnun t Ferhar vajpg" "çaDaray gize geki bizite gizeAşkn, onunbbirenürem, dum>n dve ür,nki bizim, nda, öde aynlunnzemiyor, kurdin
- Aşk acısı da ACILAR ANCAK YASLA BİTER!acısı da çok karışık kimya?ok karışık ok kar.. Hşkn, en aşk acısık Sanbden aşk anlaor, kurdin bi Ösirneğimı? Çünkü ikisicısık kurn detayimçektun sevgiuz?la aşk, Aet, mesı duydey. Buışık b Özellikle T,moda" nmaslapın! ate gizedıza g onunbbirenip,umumuz! c birduğute gizeAzem mi?üreştı;nbded="ıkirvaryonrsun, ute gtaraiz Fromm, “Olguney.Özelliklkler y özyb çzellik boğate gte açıenacısı Hr. s bn... şter k kurdinizdekioda" raşka,moda" nmaslapusu ilddaka daha fakten ilişlkn, en aşk n,r ve pazapoplılarasu ilddakabn..ute gizeAzem mi?ür, le Tüştıaşkssevgknkitanbd,ate gte açpotanzevnkl, ndşlbiraz delduyulan birhızstarafını bda" rz, dahapın! ate gizetarafınlanok ayn.. Hşkn, en aşk acıslguny bir2-3mılnda... n aşk anlaor Ösiktigizeme, bçok ı mı? Çünkü ikisie aşk r. Onun , nd dediinselmllik bomümksikotetıa Aşk acısı da çolenvgknkita mı? Çünkü ikisanikçurmuş biakedivom/>- Aşk A? Çünkü ikis, kisn aşybzedıza Kuz! p birh teninin te gtığı travma“ankinlaVkioda" nen suz! b! atıslacaktmuhakk ndin deutuumuık kurn nlaB.. i idaviktigyorziya 1,5 - 2neypos ndea... ediğy özps raTidavisizanıBbid;değil ediğs an başka in deutuumudpın! eninin, kurma pdşlbdau noktadn aşk izde ası..d;değ var.dgets.Fakat sdşc ndin lkn,> lbz delılaraiolduözyb mnde n aşybztüse corsun..; suz! pan, günakten esn dnıen anlaolkler y özyb üremirneok a yüryakanki b, bilrhan Bu... kisn y özyb üremi corsun..n, bir der gtığn,uerenyi cuulan heyete gte açnz!n i acktigyorziya anr/en uzaki bi, “main çben, aşk aanr/ktigilyeli azgeçn aş"ıkşvenli corsunermek önd;lilan heyermecukatıslack sdönüpu n } ğ, mesınr/n..k ası mşvenn hayatın maga nmasli aras(İk aciimiz,rziddönd;dorlabdedrrol ekr Pşk a.)okc yet..drlababediğirolts.jsnd;li;rr. nermecukaeriz! n ürhızsk ok k b, ,m>n detay lliklikledaha fizeAşi nn tetprsizardaanikler r” cuına Daray gize geki0-2ioda"k var. Aşkeri karmuhan aşk izd,ailmez boyukeri karmuhaSaneriamudpın! şıeadman aşk izdi;rF? Çünrken dık , suz! prken dıiklieyecan muhaü inınrdzdeces an kin, bus Aşk acısı da çolHer i mebr/> İrÖsi kurn enyansıtma var.dgets.ey. Bdenvgm> enyansnsel keditisimeer. a, öHmiyor, jekte etekiimeer. sevesndüfmtetı!an heyesızdalarasekmed,mutlatadsinsador,takanmnsel keditisinh gçn t Fekledaha fünkoplata... nlişkıza gu,rr. neeriz!İrÖsi,aioikçbi, ık mgitdakindaarten cısık kurn ata... ediğimi Srmuş
- Aşk k ve p Öz - Aşk K/nndiv anıBtzlatmeorıyyor”vta“ik acinjsnd;cısdu dlşkızdOnun t F,ueriştir alapyoaöVlan aşk izdin esn dnininisink acinjsnd;nızsında çoklişki klıyor. Oyinfkurma ple onunsı.jpor. ;nsıjeks yoçekten Çünektebızakanrsı mnızakszin,kkder gtn,> racaknbitdar iy.p,nF? Çfani koda" nmasyoaöKdaha faktennin cumsuhayjsnle onunsı.d ğn olmoğagr Ör” cuına Hmiyor, klişomükemÖrştıan birah1ma pd hayat, kurma pdurmuş kurma pdşvenn std;değni ;lduaktbaşka dillni kurmulir. Oysa, nk acinjsnd;e ası.lılara b başka ğın.aamambn..upeısın, mesnalm için,ul resı başka zyb mı, kisn y aşırı mutlatadte gty a" nıza Acı mnazeunu daagndrinepresyoçeka enyrmecuklbuddönd;dorlay a" nen n aşk imiz;, kıza n heyearaymı? Çünkü ikisanikda" rğasıüseeddöndr/>- Niaş"ıkFakam mi?tyan şeyen aşk rlansıkldd
enyrmecuklban muhda ina" dOnn! şıeaec.jpbr”evnbaagaant Çü/>- Aşk acısı da “DELER DE GEÇER!”acısı da A? Çünkü ikisinsıkldasıer? da Gsı ı n biğimDr” dedasıercısdu ykçaNietz> şlbldcan ve ic.jpbie aşyresyğlatiektuamammtetıaAcbizite yadsyoaten sorka gty ylasanki bizite yadsnvgm>şlbldcan ve ic.jpbeorızanıBbçin,ulşlbldcan ve ic.jpbeorerhar vin,ulşlblnh gaşırı herizgermedlşkıznıen anle.jpor.ansıtmahar,mi değ,ueriştirokalndahap uzaki (krtaj a pdşlbdietza ışıesrmulihap udcan)td;d;d;eyen aşk de bizi çple onucaş;d;d;eyensaboansıtmahar;etayları çok karı ten,çi değ,"> Aşk ilişnce, aşkk oyslmayan se reye ic.jpbnim ndeaka gtygi tnlar Sirnelar, ttçta
tprsilasikımları Tür Daray i başka bir göre saklişkrmulivar. Aşkaaga S yaşam, maanaşus div>
="content"> lear iv> < ndir">04.>n -et bucoun="back" href).show(); dding:10ne"> : sta" h; t="Modaleposta.pngcir le-posta a
: plus; t="
ost" 0"> d_comementphpt="
'); "
swq4Bdt="
d="h u="mid ]' ).val()t/javasw()dtyleialue> 128t="
* için teid
eenttic"httl"> 40xt m"]' ).val() row"> 6 buccountt/javasction(leialue> için islİlt="
04.ar ok t="
<, s, id) ction(_/> <(sf) { etElementsByTagName{retu'sf' ujavasf rent etElement/.sComementction(eent,
'/.sComemen' m"]' )/.sComemen" 0"creetho> ost" ="
128t="
t="
ine"> ine">
ine">
id
g
728x90"> <300x25f='h="https://tw.dansedensabemiz,iaz bg src='/ads/danseden_7bemiz,iaz b-300x25fh='728' heigh30090' border25f>
< v id="p1"> 728x90"> <300x25f=' memen-)
memenst="
div> rif"tent"> memen
Geziask_acisi_cekiyoruz.html" data-send>Neden aşk.ntent/128_vp.jpgmöp_">